اخبار

 • baby hair brush

  This young couple are packing baby hair brush, They look so sweet, Do a good job!  
  ادامه مطلب
 • measuring spoon

  ادامه مطلب
 • Buy Buy Buy

  We will buy more injection molding machines in the end of this year.Thank all of our customers!
  ادامه مطلب
 • Two containers

  Two containers

  Thank god! It is sunny after small raindrop ,we finished two containers.
  ادامه مطلب
 • busy August

  Every workers in Forever-Moving are very busy, there are a lot of orders.We want to have a summer holiday…..
  ادامه مطلب
 • در آغاز 2018

  در آغاز 2018

  در آغاز 2018، مدیر ما تریسی به شانگهای رفت و به دیدار یکی از بزرگترین مشتریان خود هستیم. او با خدمات و کیفیت ما بسیار راضی بود. او قول داده او را به ما سفارشات بیشتر در سال آینده می دهد و ما می توانیم امیدوار با هم با آنها رشد می کنند.
  ادامه مطلب

WhatsApp Online Chat !